Bli lättare i både kropp som tanke


Coaching - som ett gott samtal


Behöver du hjälp med att komma igång med det du vill och behöver göra?

Har du fastnat i en tanke och behöver få fler perspektiv, vill du ha bättre relationer, vill du göra en större förändring, behöver du hjälp med att få struktur på dina tankar.


I samtalet använder jag mig av frågor som hjälper dig att ta reda på vad du vill, vart du vill, hur du ska komma dit och hur du ska hantera eventuella hinder som kan uppstå längs vägen.


Oroar du dig för att ämnet känns för personligt finns sätt att coacha dig utan att jag varken vet ämne eller vad du kommer fram till. Jag har tystnadsplikt och arbetar utifrån ICF's etiska riktlinjer.


Det jag erbjuder dig är ett motiverande samtal i mitt behandlingsrum på Kroppsverkstan i centrala Kungsbacka.
Här finns det möjlighet att ta samtalet på en promenad.
Vill du att vi träffas någon annanstans så hittar vi en lösning för det.

Ett första möte utan kostnad, där du delar med dig av dina tankar, om vad du vill göra för skillnad.
Under mötet diskuterar vi fram en plan för fortsatt arbete.

Kontakta mig  på mobil eller mail för att boka in ett första samtal.

Privatperson: Enstaka samtal 700 kr/h, paketlösning med 3 samtal 1 800 kr.
Tid: 60 minuter.


Det kan kännas bra att ta samtalet på en promenad.